Жаңалықтар

21 маусымда университет ұжымы «Аккредиттеу және рейтингілеу тәуелсіз агенттігінің» АРТА Сыртқы эксперттік комиссиясымен кездесіп бас қосты. Сыртқы эксперттік комиссия мүшелері топтарға бөлініп, олардың тексеру аймақтары анықталды. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің білім беру бағдарламалары тыңдалып, қысқаша есеп алынды. Негізгі сұрақтар мен тексеріс бағдарламасы талқыланды. АРТА СЭК мүшелері Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің қызметкерлерімен кездескеннен соң, университет бөлімдерін аралап, олардың жұмыстарымен, атқаратын міндеттерімен танысты. Университеттің білім беру бағдарламаларының, ішкі-сыртқы жұмыстарының стандарттық талаптарға сәйкестігі тексерілуде.
21 маусымда ҚР ДСӘДМ байқау кеңесі бар «Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына мамандандырылған аккредитация жүргізу бойынша «Аккредитация және рейтинг тәуелсіз агенттігінің» (АРТА)  Сыртқы эксперттік комиссиясы (СЭК) келді.                Комиссия құрамы төмендегідей: 1. Комиссия төрағасы – Сарсенбаева Сауле Сергазиевна, м.ғ.д., профессор, С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті (Алматы қ.);  2. Шетелдік сарапшы – Закревский Виктор Вениаминович, м.ғ.д., «И.И. Мечников атындағы Солтүстік-Батыс мемлекеттік медицина университеті» ЖКБ МББМ (Санкт-Петербург, РФ);   3. Шетелдік сарапшы – Залькалнс Янис Павлович, м.ғ.д., Страдыня Рига университетінің профессоры, Гига Шығыс клиникалық университет ауруханасы, геронтологиялық клиника меңгерушісі (Рига қ., Латвия);    4. Сарапшы – Тургамбаева Асия Кайрбаевна, м.ғ.к., қауымдастырылған профессор, «Астана Медицина университеті» АҚ (Астана қ.,)  5. Сарапшы – Еслямгалиева Ардак Манаповна, м.ғ.к., доцент, «Астана Медицина университеті» АҚ (Астана қ.,); 6. Сарапшы – Джардемалиева Нуржамал Женисовна, м.ғ.к., доцент, С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті (Алматы қ.);  7. Сарапшы – Кузгибекова Алмагуль Болатовна, м.ғ.к., Қарағанды мемлекеттік медицина университеті (Қарағанды қ.);  8. Сарапшы – Сыдыкова Сауле Ильясовна, м.ғ.к., доцент, Қазақстан-Ресей медициналық университеті (Алматы қ.); 9. Сарапшы – Нурбекова Акмарал Асыловна, м.ғ.д., профессор, С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті (Алматы қ.);  10. Сарапшы – Есенкулова Сауле Аскеровна, м.ғ.д., С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті (Алматы қ.);  11. Сарапшы – Иванченко Нелля Николаевна, м.ғ.к., С.Д. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті (Алматы қ.);  12. Жұмыс беруші – Истлеуова Роза Базарбаевна, «Ақтөбе облысының дәрігерлер мен провизорлар қауымдастығы» ҚБ (Ақтөбе қ.)  13. Жұмыс беруші – Нугманов Амандык Бектурсынович, «№3 Қалалық емханасы» ШЖҚ ҚКЕ (Ақтөбе қ.);  14. Студент – Кашкинбаев Ерлан Турсынбайулы, докторант, «Астана Медицина университеті» АҚ (Астана қ.);  15. Агенттіктен бақылаушы – Аймурзиева Айгерим Уринбаевна, Агенттіктің медициналық жобаларының жетекшісі (Астана қ.).    Келесі мамандықтар аккредиттік тексерістен өтеді.  1.БАКАЛАВРИАТТАР: · 5В130100 «Жалпы медицина»; · 5В110200 "Қоғамдық денсаулық сақтау"; · 5В110400 "Медицина-профилактикалық іс"; · 5В130200 «Стоматология».   2. МАГИСТРАТУРАЛАР: · 6М110100 «Медицина»; · 6М110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау»; · 6М110500 «Медицина-профилактиқалық іс».   3. ДОКТОРАНТУРАЛАР: · 6D110100 "Медицина"; · 6 D 110200 "Қоғамдық денсаулық сақтау".   4. РЕЗИДЕНТУРАЛАР: · 6R114400 "Акушерия және гинекология (оның ішінде балалар)"; · 6R112600 "Анестезиология және реанимация  (оның ішінде балалар)"; · 6R110600 "Гастроэнторология (оның ішінде балалар)"; · 6R110300 "Кардиология (оның ішінде балалар)"; · 6R111500 "Неврология (оның ішінде балалар)"; · 6R114300 "Неонатология "; · 6R113400 "Онкология"; · 6R113800 "Оториноларингология" (оның ішінде балалар); · 6R114200 "Педиатрия"; · 6R110900 "Эндокринология".   Программа посещения Внешней Экспертной Комиссии НУ «НААР» бакалавриата, магистратуры, резидентуры и докторантуры PhD специальностей "Общая медицина", «Медико-профилактическое дело», «Общественное здравоохранение», "Стоматология" Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата Оспанова Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Маресьева, 68 21 - 23 июня 2016 года № МЕРОПРИЯТИЯ ПРИМЕЧАНИЯ День заезда членов ВЭК – 21 июня   Предварительная встреча всех членов Внешней экспертной комиссии (ВЭК) НААР. Знакомство, распределение ответственности членов ВЭК Краткий обзор по Отчетам о самооценке образовательных программ Западно-Казахстанского государственного медицинского университета им. Марата Оспанова Обсуждение ключевых вопросов. Обсуждение программы и графика посещения университета ВЭК на 1 день Ответственный: председатель ВЭК НААР Транспорт, встреча и сопровождение. Комната для совещаний членов ВЭК в гостинице День первый– 21 июня 8.00 Сбор членов ВЭК в фойе гостиницы, трансфер до здания ректората ЗКГМУ им. Марата Оспанова   Трансфер и сопровождение членов ВЭК (обеспечение – проректор по организационно-экономической работе Умбетов Жабас Зайырович) Координатор - проректор по УВР Тусупкалиев Асылбек Балашович 8.30-9.00 Организационное совещание членов ВЭК Гл. корпус,зал ректората 9.00-9.15 Встреча Председателя и членов ВЭК с ректором ЗКГМУ им. Марата Оспанова Гл. корпус, зал ректората 9.15-9.45 Встреча членов ВЭК НААР с руководством, членами УС, ППС и АУП ЗКГМУ им. Марата Оспанова Представление членов ВЭК, ознакомление с целями визита и Программой посещения университета. Ректор ЗКГМУ им. Марата Оспанова, профессор Бекмухамбетов Ербол Жасуланович Гл. корпус, зал Ученого совета, Визит ВЭК в подразделения ЗКГМУ 9.45-10.30 Бакалавриат, интернатура Презентации, интервью: - приемная комиссия бакалавриата (ответственный секретарь Нургалиева Жансулу Жумабековна) - деканат факультета общей медицины (декан, доцент Абилов Талгар Сатыбаевич) - деканат факультетов стоматологии, общественного здравоохранения и медико-профилактического дела (декан, доцент Султанова Гульнар Достановна) - деканат интернатуры (декан, доцент Изтлеуов Ерболат Маратович) Уч.корпус №2 приемная комиссия Гл.корпус, 3-4 этажи 10.30-11.00 Постдипломный уровень образования Презентации, интервью: - деканат факультета послевузовского и дополнительного образования (декан, профессор Нургалиева Роза Ергалиевна); - диссертационный совет (Ученый секретарь, доцент Кудабаева Хатимя Ильясовна Гл. корпус, 6 этаж 11.00-11.30 Презентации, интервью: - учебно-методический совет (председатель УМС, проректор по УВР Тусупкалиев Асылбек Балашович); - КОП ОМ (председатель – доцент Алмагамбетова Алтын Сатыбалдиевна); - КОП ОЗ, МПД и фармации (председатель – доцент Уразаева Салтанат Тураковна); - КОП Стоматология и Сестринское дело (председатель - профессор Жаналина Бакыт Секербековна); - КОП ПиДО (председатель – доцент Курманалина Гульнара Лукпановна); - КОП общеобразовательных дисциплин (председатель – PhD Жармаханова Гульмира Махамбетьяровна) Гл. корпус, зал ректората 11.30-11.50 Презентации, интервью: - ДУМР (руководитель – доцент Дильмагамбетов Данияр Саруарович) Гл. корпус, 4 этаж   11.50-12.20 Презентации, интервью: - Офис-регистратора (руководитель –Кусанова Ляззат Шингисовна); - отдел тестирования (руководитель – Гатаулина Багия Алмырзаевна). Гл. корпус, 1 и 5 этажи 12.20-12.45 Презентации, интервью: Библиотека ЗКГМУ им. Марата Оспанова (руководитель - Тюрежанова Гульнара Амангелдиевна) Уч. корпус № 1,2 12.45-13.00 Совещание членов ВЭК Гл. корпус 1, зал ректората 13.00-14.00 Обед Столовая ЗКГМУ им. Марата Оспанова 14.00-14.30 Встреча с ППС, интервью, анкетирование (ответственные - деканы факультетов) Гл. корпус, Зал Ученого совета 14.40-15.10   Встреча со студентами, интернами, интервью, анкетирование (ответств. - деканы Абилов Т.С., Султанова Г.Д., Изтлеуов Е.М.) Аудитория №2 Встреча с резидентами, магистрантами и докторантами, интервью, анкетирование (ответств. – декан факультета послевузовского и дополнительного образования Нургалиева Р.Е..) Аудитория №5 Гл. корпус, аудитории 2 и 5 15.20-15.50 Презентации, интервью: - Центр социально-воспитательной работы (руководитель – Конакбаева Бакыт Кобеккызы) Уч. корпус №2   15.50-16.10 Презентация, интервью: Отдел профессиональной практики студентов и мониторинга трудоустройства выпускников (руководитель – доцент Алмагамбетова Алтын Сатыбалдыевна) Гл. корпус, 4 этаж   16.10-16.30 Музей ЗКГМУ (Гизатуллина Алина Музагитовна, директор) Гл. корпус, 2 этаж 16.30-17.00 Совещание членов ВЭК Гл. корпус, зал ректората 17.00-17.40 Встреча с работодателями (ответственные проректор по клинической и научной работе Джаркенов Тимур Агатаевич, деканы факультетов Абилов Т.Т., Султанова Г.Д., Изтлеуов Е.М., Нургалиева Р.Е.) Гл. корпус, зал Ученого совета 17.40-18.00 Совещание членов ВЭК. Работа над отчетом. Итоги первого дня. Планирование 2-го дня Гл. корпус, зал ректората День второй – 22 июня 8.00 Сбор членов ВЭК в фойе гостиницы, транспорт до клинических баз ЗКГМУ им. Марата Оспанова Гостиница   Группа №1 ОЗ, МПД (бакалавриат). Магистратура «Общественное здравоохранение», «Медико-профилактическое дело» Докторантура «Общественное здравоохранение» Группа №2 ОМ (бакалавриат, интернатура» Стоматология (бакалавриат, интернатура) Магистратура «Медицина» Докторантура «Медицина» Группа №3 Резидентура (10 специальностей) 8.30-10.30 ЗКГМУ им. Марата Оспанова Уч. корпус № 2 - кафедра гигиенических дисциплин с курсом профболезней (руководитель – доцент Бермагамбетова Сауле Кабибуллаевна); - кафедра общественного здоровья и здравоохранения (руководитель – доцент Ермуханова Людмила Сергеевна), (ответств. декан Султанова Г.Д.) Областная клиническая больница Больничный городок, пос.Жанаконыс, уч.8 Е - кафедра акушерства и гинекологии №1 и послевузовского обучения (руководитель - проф. Рыжкова Светлана Николаевна) - кафедра хирургического профиля интернатуры и послевузовского обучения с курсом травматологии (руководитель - проф. Жакиев Базылбек Сагидоллиевич (ответств. Деканы Абилов Т.С., Изтлеуов Е.М.)   Клиника семейной медицины ул. Маресьева, 74 (руководитель Итегулов Жанболат Аганасович); - кафедра общей врачебной практики №1 с курсом коммуникативных навыков (руководитель - доцент Каримсакова Бибигуль Коптлеуовна). (ответств. деканы Абилов Т.С., Изтлеуов Е.М.)   ЗКГМУ им. Марата Оспанова Уч. корпус № 1 - кафедра фармакологии (руководитель - доцент Нургалиева Жансулу Жумабековна) (ответств. деканы Абилов Т.С., Изтлеуов Е.М.) Подгруппа 1 (оториноларингология, кардиология, онкология) пос. Жана коныс, уч.8 8.30-11.30  - Медицинский центр ЗКГМУ им. Марата Оспанова (руководитель –Райжанов Кайрат Кеншимович); - курс оториноларингологии (руководитель курса - проф. Исмагулова Эльнара Кереевна); -  кафедра терапевтического профиля интернатуры и послевузовского обучения (руководитель - доцент Токбаева Кульсин Кульганатовна); - кафедра онкологии и визуальной диагностики (руководитель -  доцент Койшыбаев Арип Кубекович); (ответств. декан Нургалиева Р.Е.)   Подгруппа 2 (гастроэнтерология, эндокринология, акушерство и гинекология) 8.30-11.30 Актюбинская областная больница Больничный городок, пос. Жанаконыс, уч. 8 Е -  кафедра внутренних болезней №1 (руководитель - доцент Базаргалиев Ерлан Шаймерденович)   Областной перинатальный центр ул. Алтынсарина, 3А - кафедра акушерства и гинекологии №2 (руководитель - доцент Тусупкалиев Акылбек Балашович) (ответств. доцент Курманалина Г.Л.) 10.30-12.30 Филиал РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Актюбинской области Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК ул. Актюбинская, 47/1 РГУ «Департамент по защите правпотребителей Актюбинской области  Агентства Республики Казахстан по защите правпотребителей" Пр. Санкибай батыра, 1 Городская поликлиника №4 ул. Братьев Жубановых , 293 «Б» ГКП на ПХВ «Актюбинский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД» УЗ акиматаАктюбинской области  ул. Жамбыла, 4   (ответств. декан Султанова Г.Д.) Стоматологическая клиника ул. Маресьева, 76 - (руководитель - доцент Ураз Райса Мухадескызы) - кафедра детской стоматологии и челюстно-лицевой хирургии (руководитель – проф. Жаналина Бахыт Секербековна); - кафедра терапевтической и ортопедической стоматологии (руководитель – доцент Жанабаева Гания Байсалкановна). ответств. зам. декана Жайлыбаев М.С.)   Областной перинатальный центр ул. Алтынсарина, 3А - кафедра акушерства и гинекологии №2 (руководитель - доцент Тусупкалиев Акылбек Балашович) (ответств. деканы Абилов Т.С., Изтлеуов Е.М.) Подгруппа 3 (педиатрия, неврология, анестезиология и реаниматология, неонатология) 8.30-12.30 Областная детская клиническая больница Юго-Запад, район фабрики ПОШ, уч. 471 - кафедра педиатрического профиля интернатуры и послевузовского образования (руководитель - проф. Абдрахманов Куангали Бапашевич)   Больница скорой медицинской помощи ул. Пацаева, 7 - кафедра неврологии, психиатрии наркологии (руководитель - проф. Кабдрахманова Гульнар Баяновна)  (ответств. декан Нургалиева Р.Е.) - кафедра скорой неотложной медицинской помощи, анестезиологии и реаниматологии с нейрохирургией (руководитель – проф. Саркулова Жанслу Нукеновна);   Городская детская клиническая больница ул. Пацаева, 7  - кафедра детских болезней №1 с неонатологией (руководитель – проф. Жумалина Акмарал Канашевна) (ответств. доцент Утепкалиева А.П.) 12.30-13.00 Совещание членов ВЭК Зал ректората 13.00-14.00 Обед Столовая ЗКГМУ им. Марата Оспанова 14.00-14.35 Посещение Центра практических навыков университета (руководитель - доцент Курмангалиев Кайрат Булатович) Медицинский центр 14.35-15.00 Презентация, интервью: - отдел непрерывного профессионального развития и доказательной медицины (руководитель - доцент Жамалиева Лаззат Манбетжановна) Гл. корпус, 5 этаж 15.00-15.25 Презентация, интервью: - отдел по связям с общественностью (Сайт, СМИ, Газета "Медик") (руководитель-Сагинбаева Баян Бекмагамбетовна) Гл. корпус, 2 этаж 15.25-16.00 Презентация, интервью: - департамент по стратегической и международной работе (руководитель - доцент Искакова Сауле Сагынгалиевна); - отдел академической мобильности (руководитель – Дуйсебаева Гульжан Айтжановна) Гл. корпус, 2 этаж 16.00-17.20 - общежития университета (ответственные деканы Абилов Т.С., Султанова Г.Д., Изтлеуов Е.М.) -  спортивные сооружения (руководитель кафедры физического воспитания  - доцент Айпеисов Жолай Апраимович) - военная кафедра университета (руководитель военной кафедры - Искендиров Арман Асылбекович) Выезд в общежития и на военную кафедру 17.20-18.00 Совещание членов ВЭК. Работа над отчетом. Итоги второго дня. Планирование 3-го дня Зал ректората День третий– 23 июня 8.30 Сбор членов ВЭК в фойе гостиницы, транспорт до клинической базы ЗКГМУ им. Марата Оспанова Гостиница 9.00-9.45 Посещение Научно-практического центра университета (руководитель профессор Саханова Светлана Калиуллаевна) ул. Маресьева, 74 9.45-10.35 Презентация, интервью: Отдел менеджмента, научной и инновационной деятельности (руководитель – доцент Баспакова Акмарал Мухамеджанкызы) Гл. корпус, 3 этаж 10.35-11.10 Презентация, интервью: Наблюдательный совет (секретарь Совета - Жиеналин Ерлан Шуенишбаевич), Ученый Совет (уч. секретарь - доцент Агапов Евгений Николавеич), Ассоциация выпускников ЗКГМУ им. Марата Оспанова (доцент Койшыбаев Арип Кубекович) Гл. корпус, зал ректората 11.10-11.50 Визуальный осмотр кафедр в учебном корпусе №1 (кафедры базовых медицинских дисциплин), ответственные - деканы Уч. корпус №1 11.50-12.20 Визуальный осмотр кафедр в учебном корпусе №2 (кафедры базовых медицинских дисциплин), ответственные - деканы Уч. корпус №2 12.20-13.00 Совещание членов ВЭК, подготовка отчета   13.00-14.00 Обед Столовая ЗКГМУ им. Марата Оспанова 14.00-15.30 Подготовка отчета   15.30 Встреча членов ВЭК с руководством ЗКГМУ им. Марата Оспанова Гл. корпус, 3 этаж, кабинет ректора 16.00 Оглашение результатов и рекомендаций ВЭК коллективу ЗКГМУ им. Марата Оспанова Гл. корпус, зал Ученого совета           Стандарты аккредитации программы бакалавриата «Общая медицина»   Стандарт 1. Миссия и цели Стандарт 2. Образовательные программы Стандарт 3. Оценка студентов Стандарт 4. Студенты Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав Стандарт 6. Образовательные ресурсы Стандарт 7. Оценка образовательной программы Стандарт 8. Управление и администрирование Стандарт 9. Непрерывное улучшение Стандарты аккредитации программы бакалавриата «Общественное здравоохранение»   Стандарт 1. Миссия и конечные результаты образовательной программы Стандарт 2. Оценка студентов Стандарт 3. Студенты Стандарт 4. Академический штат/Преподаватели Стандарт 5. Образовательные ресурсы Стандарт 6. Оценка образовательной программы Стандарт 7. Управление и администрирование     Стандарты аккредитации программы бакалавриата «Медико-профилактическое дело»     Стандарт 1. Миссия и конечные результаты Стандарт 2. Оценка студентов Стандарт 3. Студенты Стандарт 4. Академический штат/Преподаватели Стандарт 5. Образовательные ресурсы Стандарт 6. Оценка образовательной программы  Стандарт 7. Управление и администрирование Стандарты аккредитации программы бакалавриата «Стоматология»   Стандарт 1. Миссия, модель образовательной программы Стандарт 2. Оценка студентов Стандарт 3. Студенты Стандарт 4. Академический штат/Преподаватели Стандарт 5. Образовательные ресурсы Стандарт 6. Оценка образовательной программы  Стандарт 7. Управление и администрирование     Стандарты аккредитации программ магистратуры"Медицина", «Общественное здравоохранение», «Медико-профилактическое дело» Стандарт 1. Миссия и конечные результаты обучения Стандарт 2. Научно-исследовательская среда и образовательные ресурсы Стандарт 3. Политика и критерии приема Стандарт 4. Программа магистратуры Стандарт 5. Научное руководство Стандарт 6. Диссертация Стандарт 7. Оценка диссертационных работ Стандарт 8. Управление и администрирование Стандарты аккредитации программ докторантуры "Медицина", «Общественное здравоохранение» Стандарт 1. Миссия и конечные результаты обучения Стандарт 2. Научно-исследовательская среда и образовательные ресурсы Стандарт 3. Политика и критерии приема Стандарт 4. Программа подготовки по PhD Стандарт 5. Научное руководство Стандарт 6. Диссертация по PhD Стандарт 7. Оценка диссертационных работ Стандарт 8. Управление и администрирование Стандарты аккредитации программ по специальностям резидентуры: Стандарт 1. Миссия и конечные результаты Стандарт 2. Образовательная программа Стандарт 3. Оценка резидентов Стандарт 4. Резиденты Стандарт 5. Преподаватели Стандарт 6. Образовательные ресурсы Стандарт 7. Оценка образовательной программы Стандарт 8. Управление и администрирование Стандарт 9. Непрерывное улучшение  
Медицина қызметкерлері мерекесі қарсаңында қаламызда студенттік медицина қалашығы ашылды. Салтанатты ашылу облыс әкімі Бердібек Сапарбаев, ҚР ДСӘДМ вице-министрі С.К. Жакупова, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің ректоры Е.Ж. Бекмұхамбетов және Ақтөбе облысының медицина қоғамының қатысуымен өтті. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің студенттік медицина қалашығында заманауи технологияның соңғы үлгілерімен жабдықталған зәулім 10 қабатты 1000 орындық жатақхана, 700 орындық конференция залы, үлкен кітапхана бар. Аталмыш қалашықтың ауласына қазақтың алғашқы дәрігер қыздарының бірі, бірінші дүниежүзілік соғыстың кезінде жаралы кеңес әскерлеріне медициналық көмек көрсеткен, Алаш партиясының мүшесі ретінде ұлттық мүддеге қызмет еткен тұңғыш қазақ дәрігері Аққағаз Досжанованың ескерткіші көрік беріп тұр. Болашақ дәрігерлерге шабыт үстейтін ақ халатты абзал жанның ескерткішінің пердесін түсіру құрметі облыс әкімінен бастап, халық қалаулылары мен тұлғаның туыстарына табысталды. Жиналған облыстық денсаулық сақтау саласының қызметкерлері, студенттер және қонақтар ескерткішке гүл қойып, тағзым етті. Сол жатақхананың алдындағы көшеге де Аққағаз Досжанованың есімі берілгендігін қуанышпен хабарлаймыз! Ақтөбе облысының әкімі Б.М. Сапарбаев, ҚР ДСӘДМ вице-министрі С.К. Жакупова құттықтап сөз сөйледі. Техника ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан ғылым академиясының академигі, Қазақ ССР-інің еңбек сіңірген ғылыми қайраткері, аққағаз анамыздың асыл ұлы Шахбаз Әділгерейұлы бүгінгі таңда 90 жасқа келді. Өкінішке орай денсаулығына байланысты әулеттің тарихында алтын әріппен жазылатын оқиғаға келе алмады. Алайда, келіні Ершина Айнагүл, немерелері Айжан, Шыңғыс, жиені Исаева Алтын келді. Аққағаз Досжанованың туыстары – келіндері мен немерелері тұңғыш дәрігердің еңбек жолын әңгімелеп, әсерлерімен бөлісті, облыс басшылығына, университет әкімшілігіне алғыстарын білдірді. Аққағаз Досжанова алғашқы дәрігерлердің бірі ретінде ел ішіндегі ауру-сырқаулардан қолдан келген көмегін аямаған, қоғамдық істерге тікелей араласып, халқына адал қызмет еткен. Сондықтан әріптестерінің, жора-жолдастарының арасында үлкен беделге ие болған. Айта кету керек, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің жатақханасы 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде салынды. Осы мақсатта мемлекет бюджетінен 2 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Болашақта жатақхана қала ажарын келтіріп, студенттердің жайлы тұрағына айналары сөзсіз. Бүгінгі таңда университет қабырғасында 5000-дай студент білім алуда. Оның үштен бірі ауылдардан және өзге облыстардан келгендер. Жатақхананың бой көтеруі – олардың барлығының да тұрақ мәселесінің шешімін табатындығының көрінісі. Бүгін Марат Оспанов атындағы БҚММУ ректоры Е.Ж. Бекмұхамбетов университетте А.Досжанованың атында шәкіртақы тағайындалатындығын мәлімдеді. Бүгінгі таңда тарих қойнауында кеткен абзал жандарды құрметтеп, олардың естеліктері үшін аянбай қызмет еткен асыл тұлғалардың еңбегі өз жемісін көруде.
2016 жылдың мамыр айының соңғы аптасында Қазақ-Орыс халықаралық университеті қабырғасында өткізілген «Қазақстан – тәуелсіз елім менің» атты пікірсайыс турнирінде университеттің «Жалын» пікірсайыс клубы мүшелері қатысып, төрелік етті. Шараның мақсаты – өскелең ұрпақ бойында жаңа қазақстандық патриотизмнің терең сезімін қалыптастыру, тапқырлық, сөз шеберлігі, ұшқыр ой арқылы шешендік өнерге, шығармашылыққа бейімдеу, бір-бірімен еркін араласуға достық қарым-қатынастарын және дүниетаным қасиеттерін нығайту болып табылады. Турнирге Ақтөбе қаласының сегіз оқу орнынан келген 17 команда қатысты. Алғашқы іріктеу кезеңдерінен басталды. Іріктеліп шыққан командалар арасында ширек финал, жартылай финал, финал болды. Біздің студенттеріміз, яғни «Жалын» командасының мүшелері Айбазар Нұрталап пен Мусагалиев Серик жүлделі ІІ орынға ие болды. Сонымен қатар, мамыр айының басында Қазақстан халықтары бірлігі күніне орай өткізілген облыстық пікірталас турнирінде де жалындықтар көш бастап, 1 орын иеленген болатын. Университет студенттері алғырлығымен, ерекше ой өрістерімен, тапқырлығымен, келісті кейстерімен ерекшеленеді.
2016 жылдың 31-мамыр күні саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу үшін Ақтөбе халқы, мекеме қызметкерлері, жоғары оқу орындары және орта арнаулы оқу орындарының студенттері Түйетөбеде бас қосты. Еске алу митингісін облыс әкімі Б. Сапарбаев сөз сөйлеп ашты. Шара кезінде бір минут үнсіздік жарияланып, өлі әруақтарға бағыштап, құран оқылды. Арнайы пісірілген жеті шелпек таратылды. Қала әкімі, облыстық мемлекеттік мекемелер басшылары, мешіт қызметкерлері сөз сөйледі. Жоғары оқу орындарының студенттері мен саяси қуғын-сүргін құрбандарының тума-туыстары Түйетөбедегі зират басына гүл шоқтарын қойды. Митингіде саяси қуғын-сүргін құрбандарының ескерткішіне университет атынан «Стоматология» факультетінің декан орынбасары М. Жайлыбаев және студенттер, кәсіподақ ұймының төрағасы Ж. Шайымбетов гүл шоқтарын қойды. Аталған шараға «Стоматология» факультетінің 107, 108-топ студенттері мен топ кураторы Г. Бисекова қатысты.